Munkácsy Mihály-díjas Pálfy Gusztáv

Aki beszéli a tűzben megolvasztott fém nyelvét
Pálfy Gusztáv Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Ágnes című bronz kisplasztikájával

Aki beszéli a tűzben megolvasztott fém nyelvét

Pálfy Gusztáv Kiskunfélegyháza szülötte. Büszke szülővárosára, szülővárosa pedig büszke a gazdag életművű, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Katona-, Príma-, és – idén március 15-e óta – Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészre. E kölcsönös kötődés szép kifejeződése, hogy 1985-ben a Pro Urbe Kiskunfélegyháza, 2017-ben pedig a Petőfi emlékérem odaítélésével fejezte ki nagyrabecsülését a város, míg a művész máig elragadtatással beszél gyermekkora helyszínéről: „Az itt ért ifjúkori benyomások nagymértékben befolyásolták egész életemet, szobrászi munkásságomat”.
Teremtő és nyomot hagyó tevékenység

„Hiszem, hogy nemzeti kulturális örökségünk megőrzésében, valamint gyarapításában az Ön alkotó munkássága megkerülhetetlen érték. Teremtő és nyomot hagyó tevékenysége a bizonyosság arra nézve, hogy érdemes az Istentől kapott tehetséget, a megszerzett tudást, a kitartás képességét, valamint a lelkesedést olyan célokhoz hozzárendelni, amelyekben mind egyénként, mind közösségként őszintén hinni tudunk. Ez a hit és alkotóerő segít mindazon értékeket óvni és továbbadni, amelyek nemzetünk szellemi és tárgyi kincseiben jelennek meg. Meg vagyok győződve arról, hogy az elismerés a példamutatás felelősségével is jár: a jövő nemzedékei számára büszkén mutatható fel az Ön áldozatos, értékteremtő munkássága – amely most elismerésre méltónak találtatott.”


Munkácsy Mihály-díj

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár e sorokkal méltatta Pálfy Gusztáv kiemelkedő és példaértékű munkásságát abban a levélben, amely Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének a Munkácsy Mihály-díj adományozásáról szóló értesítését kísérte. Az elismerés apropóján rendhagyó időben, rendhagyó módon idézzük meg a félegyháziak szívéhez oly közel álló művészi pályát. A csaknem nyolc évtizedes életútról – Pálfy Gusztáv kérésére – az ő részben könyvvé szerkesztett gondolataival és mások róla szóló idézeteivel emlékezünk meg.

Az életút

Pálfy Gusztáv Kiskunfélegyházán született 1942. március 28-án. A kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézet Gyakorló iskolájában végezte az általános iskola első négy évét. Rajztehetségére, művészi érzékenységére Aradi Ferencné figyelt fel a József Attila Általános Iskolában, s ösztönözte tehetsége kibontakoztatására.


Pálfy Gusztáv a képző gimiben, 1958-ban
Fotó: Hírös Naptár

A Petőfi Sándor Általános Gimnáziumból az első két év után átiratkozott a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba, ahol 1961-ben érettségizett. 1963-65-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola formatervező szakának, 1965-69-ig a Képzőművészeti Főiskolának volt a hallgatója.


A főiskolán, 1967-ben
Fotó: Hírös Naptár

1970-óta Kecskeméten él és alkot. Első bemutatkozás 1969-ben volt, azóta mintegy száz egyéni és csoportos kiállításon szerepelt. Kedvelt műfaja a kisplasztika, amelyek anyaga bronz. Portréi, domborművei valósághűek, térplasztikái lényegre törőek. Szobrai az élet alapjelenségeivel foglalkoznak. Tárgyuk az esendő ember küzdelme a külvilággal, önmagával, a múló idővel. Munkái kezdetben realista, később elvontabb stílusban készültek. Köztéri alkotásai, portréi, domborművei realista, térplasztikái absztrakt felfogásúak.


Kossuth-mellszobor, 1985

Szülővárosában Kossuth és Petőfi mellszobra (a Hősök Ligetében, utóbbi éppen az egykori Alma Materével szemben), Széchenyit ábrázoló domborműve (a Móra Ferenc Gimnázium Széchenyi utcai falán), Biztonságban című szobra (a Platán utcai Általános Iskola parkjában), Kórus című kisplasztikája (a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközép Iskolában), Világunk című alkotása (a Dózsa György Általános Iskolában) látható.


Petőfi-mellszobor, 1985

Kevés szobrász mondhatja el önmagáról, hogy egy szobrának több másolata is látható különböző városokban. Az eredetileg Kecskeméten, 1973-ban felállított Petőfi mellszobor másolata látható Kiskunfélegyházán, Aszódon, Kartalon, a lengyelországi Tarnów városában, valamint a dániai Viborgban.

Kiskunfélegyháza, a szülőváros

Ahogy sokasodnak az évek, egyre jobban felértékelődik az emberben a gyermekkor és színtere, a szülőváros. Az itt ért ifjúkori benyomások nagymértékben befolyásolták egész életemet, szobrászi munkásságomat.


Pálfy Gusztáv a városháza előtt, 1955-ben
Fotó: Hírös Naptár

A Petőfiről és Móra Ferencről ismert Félegyháza elég kicsi volt ahhoz, hogy a természet közelségét érezzük, és elég nagy, hogy – kulturált iskolavárosként – mindent megadjon a fejlődéshez. Végigélhettük ifjúságunk változatos élményeit, melyek a maiaknál sokkal színesebbek voltak.


A karmester – 1980

Az önképző kör izgalmas vitái, az irodalom, a film, a képzőművészet megismerése, és még nagyon sok feledhetetlen élmény szegélyezte a főutca országos hírű, hangulatos platánsorát. Azt az utat, ami végül felvitt Budapestre, hogy választott hivatásomra felkészülhessek.


Kórus – 1999

Mindaz, ami fontos, ezekben az években ivódott belém. Szobraim témáit már-már a gyermekkor élményei is felkínálták.

A művészet szolgálatában

A szobrászat több ágát művelem. Kedvenc műfajaim a portré, a dombormű és a kisplasztika. Korai munkáim valósághűek, a később készültek lényegre törőbbek. Térplasztikáim még inkább összefogottak. Az anyagok közül a tűzben születés misztériumát magába záró „ezerarcú” bronz áll hozzám legközelebb. Pályámat végigkíséri az élet szépségeinek ábrázolása. 


Biztonságban (1998)

Sok szobrom nem több mint egy fontos tőmondat, máskor egy elragadtatott sóhaj vagy fájdalmas kiáltás.


Tört szárnyú madár – 1979

Bár egész életemben ezzel foglalkoztam, számomra megunhatatlan csoda, miképp lesz a gondolatból – a tűzben megolvasztott fém felhasználásával – egy kézbe fogható, szívhez szóló műalkotás.

Szobraim az emberi lét egyszerű, de mégis felemelő eseményeivel foglalkoznak. Kérdéseket tesznek fel a teremtésről, a halálról, a szépségről és az élet elpusztításáról, a háborúról.


Anyaság – 1976

Szólnak a férfi és a nő kapcsolatáról, a magányról, az ember és a természet viszonyáról, a környezet féltéséről. Megjelenítik a bennünk levő valós és eszményi én harcát.

Mások szemével

Pálfy szobrait mély humánum jellemzi. Szereti és félti az embert, ugyanakkor bizonyos szarkazmussal szemléli kicsinyes hiúságát, pozícióharcát, emberhez nem méltó megnyilvánulásait. Groteszk munkáiban tükröt tart elénk, melyben önmagunk hétköznapi arcára ismerünk. (Dr. Egri Mária)


Ököllel áttört rács – 1971

Pálfy Gusztáv művészete az évtizedek alatt egyre jobban és jobban letisztult, finoman elvonttá, szinte éterien könnyeddé, de a klasszikus igényesség és szépség jegyeit hordozóvá vált. A szépségélmény pedig az egyik legnagyobb ajándék, amit az élettől kaphatunk. Simone Weil a lényeget mondta ki: „A szép magában foglalja a pillanatnyi lét és az örökkévalóság egységét.” Hát ezért válnak Pálfy Gusztáv szobrai bármely korosztály számára, bármely korban érthetővé és szerethetővé, és tökéletesen alkalmasak arra, hogy felhangolják nyűtt lelkünk húrjait. (Rosta Ferenc)

forrás: felegyhazikozlony.eu

Dulity Kálmán

A helyi értékek megörökítője

A helyi értékek megörökítője

Dulity Kálmánt a legtöbb kiskunfélegyházi ismeri, hiszen kamerájával, fotóapparátusával jelen van minden fontos városi eseményen. Teszi ezt önként és szeretettel, az elmúlt időszakban pedig felvételeit a közösségi oldalakon is közzéteszi. Honnan ez a késztetés, kérdeztük Kámántól.
– Ezt az ambíciót édesapámnak köszönhetem. Általa hétköznapokon és ünnepnapokon számos ismertségre tettem szert. Többek között megismertem a művészvilág fontos szereplőit is. Apám olyan típus volt, aki a lehetőségeit arra használta fel, hogy segítsen a művészeknek az alkotásban, a kiállításokban. Innen ered az én közéleti aktivitásom is.
– A félegyházi művészeti, közösségi rendezvények megörökítője vagy, és felvételeidet közzé is teszed.
– Ez úgy alakult ki, hogy édesapám mindig megkért arra, hogy szerezzem már meg neki egy-egy kiállítás megnyitó anyagát. Ez nem volt olyan könnyű, és nem is mindig sikerült. Aztán gondoltam magamban, hogy inkább veszek egy kamerát és ezzel oldom meg az archiválást. Nagyon élveztem és élvezem ma is ezt a munkát. Majd lett egy gyakorlatom. Iskolában nem tanultam, de úgy tűnik, hogy édesapámnak köszönhetően kialakult egy képi látásmódom. Ma már 500-600 videóm van. Valamennyi érdekes, értékes kiállítást, eseményt rögzít.
– Ez egy helytörténeti érték. Mi lesz a sorsa?
 Én örülnék neki, ha létrejönne egy városi archívum. Nem művészi alkotásokat készítek, hanem dokumentálok. Egy létrejövő városi archívumban természetesen helyet kellene kapnia a fotóknak, és a hangfelvételeknek egyaránt. Mióta megosztom a felvételeimet, azt tapasztalom, hogy nagyon sokan érdeklődnek iránta. Remélem, előbb utóbb tudunk teremteni ennek egy profi felületet.
A videók az alábbi linkeken nézhetők meg:
https://www.youtube.com/user/kdulity/videos
https://www.youtube.com/user/kdekor/videos
forrás: https://felegyhazikozlony.eu/hirek/22344/
H. S.

Holló László

(Kiskunfélegyháza, 1887. március 6. – Debrecen, 1976. augusztus 14.)
Édesapja a kiskunfélegyházi Főgimnázium igazgatója volt, itt érettségizett Holló László, ezután a budapesti Mintarajziskolában tanult, mesterei Székely Bertalan és Szinyei Merse Pál. Kalmár Józsefnénak, a művészetek és a fiatal tehetségek támogatójának köszönhetően kapott ösztöndíjjal folytathatta tanulmányait Európa szerte. Előbb Hollósy Simon mester iskolájába indult Münchenben, majd 1911-től párizsi, spanyolországi és itáliai tanulmányutakat tett. Mind közül a párizsi tartózkodás volt a legmeghatározóbb számára. Ott csatlakozhatott az akkori leghíresebb festőkhöz és az Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres (Nemzetközi képzőművészeti szövetség) tagjai sorába is beválasztották (1912) Itt kezdett igazán kibontakozni festői pályája. Művészete egyre érettebb, magabiztosabb lett. A kezdeti impresszionista hangulatú képei egyre inkább a szimbolikus, biblikus témák felé fordultak. S mikor úgy tűnt, megtalálta helyét a nemzetközi képzőművészeti életben, pályáját kettétörte az első világháború. Éppen a legkedvezőbb ajánlatokat kapta Párizsból, de a háború miatt már nem tudott visszatérni. Szülővárosa sem várta tárt karokkal, így a kedvező lehetőséget ajánló Debrecent választotta, hogy ott folytassa további munkáját 1976-ban bekövetkezett haláláig. S kérésére – hogy félegyházi földben nyugodhasson – 1976 augusztusában temették el Félegyházán, a Felső-Temetőben. Hosszú, gazdag életművének legfontosabb darabjai a romantika hatását érvényesítő történelmi képei, drámai alföldi vásznai és nagyszámú önarcképe.
Díjai: Szinyei-díj (1941), Munkácsy-díj (1956, 1960), Munkácsy-plakett (1960), Kossuth-díj (1961), Érdemes Művész (1964), Debrecen város művészeti díja (1968), Kiváló Művész (1971), Aranydiploma (Hatvan, 1974)
1974-ben Kiskunfélegyháza, 1975-ben Debrecen választotta díszpolgárává.
Legtöbb művét (körülbelül ötszáz) a debreceni Déri Múzeum Holló László Emlékmúzeuma őrzi, látogatható az egykori Tócós-kerti műteremháza is. Gazdag gyűjteménye van a Kiskum Múzeumnak Holló László festményeiből és az őrá annyira jellemző diópáccal, tollal készült vázlataiból, tanulmányrajzaiból.
Találkozhatunk képeivel a Magyar Nemzeti Galériában és a putnoki Holló László galériában is, sok festményét magánszemélyek, intézmények őrzik.
Szeretettel ajánlunk néhány dokumentumfilmet és megemlékezést Holló Lászlóról.
Holló László „Úgysem lehet mindent elmondani”
Holló László emlékére
Magyar Televízió Debreceni Körzeti Szerkesztősége 1994.
https://www.youtube.com/watch?v=c1KYNvyR4iE
Falu Tibor – Holló László
Dr. Falu Tibor visszaemlékezése barátjáról
2013. márc. 5., Dulity Kálmán felvétele
https://www.youtube.com/watch?v=eUCtcHqObnk&t=56s
Holló László 1965
Rendező: Nagy László János
https://www.youtube.com/watch?v=4EQsian2bIY

Kis Judit interjú

GYAKORLATOK ÖNMAGUNKON ÉS AZON TÚL 

Kis judit 1
Kis Judit a műtermében

Popper Viktória
Kis Judit a budapesti Képzőművészeti Egyetem intermédia és képzőművészet-elmélet szakára járt, valamint tanult a londoni Chelsea College of Art and Design-on.
Videóperformanszai és virtuális naplói az identitásunkat, személyes határainkat és viselkedési mintáinkat alakító élményekre és traumákra reflektálnak. Munkáiban a digitális tartalmakat különböző, innovatív anyagokból készített installációkkal ötvözi. Számos rezidencián, workshopon és nemzetközi kiállításon vett részt. 2015-ben a diplomaprojektje bekerült az Új Budapest Galéria TIMEBASE című médiaművészeti kiállítására, 2016-ban egyéni kiállítása nyílt a genfi Topic Galleryben I Have Never Happened címmel. 2019-ben elméleti kutatásairól tartott előadást a XII. Video Vortex konferencián Máltán. Ugyanebben az évben elnyerte a Derkovits-ösztöndíjat is. Tavaly ő kapta az ACAX – Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat, így idén három hónapig a New York-i Residency Unlimited keretein belül alkothat.
Mesélj kicsit a gyerekkorodról: hogyan kezdtél el művészettel foglalkozni, mi motivált?
Már nagyon korán kiderült, hogy művészettel szeretnék foglalkozni, és a szüleim támogattak ebben. Sok időt töltöttem gyerekként a múzeumban, ahol apukám dolgozott, de rengeteg inspirációt kaptam otthonról is. Fontos érték volt a családban a kreativitás, a kézügyesség, a művészet ismerete, és nem emlékszem, hogy felmerült volna bármilyen aggodalom azt illetően, hogy anyagilag mennyire nem kifizetődő a művészi pálya. Hat–hétévesen kezdtem el ruhákat rajzolni, amiket a nagymamám vagy a nagynéném meg is varrt nekem, de később én is megtanultam varrni. Tizenkét éves koromban már heti három alkalommal jártam külön rajzórákra, és az anyukám által spórolt zsebpénzemet művészettörténet-órákra költöttük. Továbbtanulásra a Kisképző textil szakát választottam, és emiatt Budapestre költöztem, az iskola kollégiumába. Egészen húsz éves koromig divattervező szerettem volna lenni, és bár volt sok sikerélményem – például már tizenhat évesen divatbemutatóm volt az Iparművészeti Múzeumban, délutánonként pedig Király Tamáshoz jártam felújítani a ruháit vagy öltöztetni a bemutatóin –, végül egy családi krízishelyzet után meggondoltam magam. Részben azért, mert sokat változott az értékrendem abban az időben, másrészt pedig a hordható technológia és a fenntartható divat érdekelt, amiről csak külföldön tanulhattam volna érdemben. 
A Képzőművészeti Egyetemen intermédia és elmélet szakon végeztél. Az egyetemi éveid alatt több médiumot kipróbáltál, de végül a performansz és a videó műfaja mellett köteleződtél el. Miért?
A londoni felvételim nem sikerült elsőre, viszont az intermédiára még ugyanabban az évben felvettek. A felvételire azokat a munkáimat adtam be, amiket szabadon csináltam az évek során. Jó érzéssel töltött el, hogy ezeknek az ösztönös alkotásoknak volt értéke, és miután bekerültem, nagy hatással voltak rám az elméleti órák. Így elsősként felvételiztem az akkor induló kurátor szakra, és azóta is egyedüli példaként párhuzamosan jártam ki a két szakot.
Azért kezdtem el a webkamerával kísérletezni, mert fontos volt számomra az eszköztelenség, hogy anyagi helyzetemtől és másoktól függetlenül is tudjak alkotni. Az, hogy saját tapasztalataimat tudtam feldolgozni egy-egy videóban, autonóm belső munkára adott lehetőséget. Ez a szabadság már a legelején meghatározta azt az irányt, amit most is fontosnak tartok. Egy performatív videó tartalma egy linken keresztül megosztható és bárkihez eljuttatható.
Mikor és miről készítetted az első videómunkáidat?
2010-ben készült az első videóm, ami egy rejtett kamerás interjú volt olyan barátnőimmel, akik tudták, hogy viszonyom volt egy lánnyal. A videóban szerelmet vallottam nekik, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan reagálnának egy más jellegű érzelmi közeledéshez. Számomra nagyon nehéz volt a konvenciók átlépése, a kapcsolat felvállalása, majd a szakítás feldolgozása, és ez a kísérlet segített megérteni a nőkhöz fűződő viszonyom. A videó egyébként azért érdekes, mert egy pillanatra minden interjúalanynál megfigyelhető egy nagyon őszinte és esszenciális reakció.
Röviddel ezután készült az Elég című videóm, ami még abban az évben szerepelt a Crosstalk nemzetközi videófesztiválon. A kevesebb mint egy perces webkamerás videó, amin saját magamat bírálom, igazi fordulópont, rátalálás volt. Onnantól fogva a kamera tükörként funkcionált, és segített az önvizsgálatban.
Az, hogy a kamera tükörré vált, hogyan befolyásolta későbbi munkáid? Később is középpontban maradtak a személyes életed momentumait feldolgozó videós tartalmak?
Általában minden munkám egy összetett, kísérleti projekt része. A diplomamunkám – CONTENTMENT / Megelégedettség címmel – az összes korábbi videómat és elméleti kutatásomat összegyűjtve a fejlődés folyamatára és egy vágyott lelkiállapotra reflektált. A szó filozófiai háttere arra inspirált, hogy a képzőművészeti kontextust kibővítve, kollaborációk mentén egy egész dizájn-brandet is felépítsek. A mintakollekció kerámiákból, ruhákból és fenntartható anyagokból készült kiegészítőkből állt, amelyekhez workshopok és közösségi események során lehetett hozzájutni.
Az első külföldi szólókiállításom az I Have Never Happened címet viselte, és egy két éves kapcsolatomat követő, Skype-on történt szakítást dolgozott fel – és azt, hogy bár a volt partnerem továbbra is zaklatott, mindent eltüntetett rólam a virtuális térből. Az élmény hatására, bevonva az érintetteket, Instagram-napló formájában minden volt kapcsolatomat feltártam, valamint készült egy privát levelezéseket feldolgozó limitált kiadvány és két új videómunka is. A 2017-es Cyberlove projektem egy nyolc hónapig tartó Instagram-performansz volt, amit  egy beteljesületlen szerelmi viszony inspirált. Később a posztok szöveges kivonatából varrott festmények, egy takaró és egy videóinstalláció is született.
Kis judit 3
Cyberlove, Instagram performansz, 2017 
Munkáidban sokat foglalkozol az emberi sebezhetőség feltárásával – a folyamat során pedig kész vagy saját magadat is kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Mennyire tudsz valóban őszinte lenni magaddal és a közönséggel?
Az önfeltáró művészeti ágnak szerintem csak akkor van értelme, ha teljesen őszinte, és bizonyos lelki határok vagy konvenciók átlépéséről szól. Az önfeltárás folyamata félelmetes és felszabadító is, valamint nagyon fontos tényezői az önkritika és a bizonytalanság. Azért volt érdekes öt éve elkezdeni az első Instagram-performanszt (#ihaveneverhappened), mert nem a közösségi média logikáját követte, mégis azt használta felületként. A projekt célja az volt, hogy azokról a témákról beszéljek, amelyekről mások nem szívesen nyílnak meg, és a posztok olyan lelkiállapotokat tükrözzenek, amelyek akkor még nem voltak népszerűek a közösségi médiában. 
A művészeteddel kapcsolatban általában kiemeled, hogy fontos számodra a közönség bevonása, valamiféle interakció generálása. Ez esetedben hogyan valósítható meg?
Fontosnak tartom, hogy a munkáim kapcsán felmerülő gondolatokat meg tudjam beszélni a befogadókkal. Jó lehetőség volt erre, amikor lakáskiállítást rendeztem, és néhány napig intimebb környezetben lehetett találkozni és beszélgetni a munkák témáiról. Az I Have never Happened kiállítás esetében Genfben tudatosan szerveztünk kísérő programokat is. Volt jóga, előadás, kapcsolódó zenei performansz, kerámia- és képeslapküldő workshop is. 2019 őszén EXHALE címmel szerveztünk kollaboratív eseményt Lukács Viola kurátorral a berlini Zönotékában, ahol a bensőséges légkör megteremtése volt a cél. Itt a résztvevők speciális jóga, kollektív meditáció, workshopok és performanszok során szerzett élménye testi és lelki tapasztalat volt. A hét meghívott művész és terapeuta programja után a projekt egy vetítéssel záródott: olyan performatív videókat sorakoztattunk fel, amelyek szintén a test sebezhetőségét, az empátiát, az önmagunkkal és másokkal való törődést, valamint a gyógyulást hangsúlyozták. Az önfeltáró művek által felvetett problémákra (pl. társadalmi kirekesztettség, szorongás és más mentális vagy fizikai betegségek) a közösségépítő, kollaboratív gyakorlatokat látom megoldásnak valós és virtuális térben is.
Kis judit 5
Kis Judit munkái az Art Market Budapesten, 2020, fotó: Bíró Dávid 
 
A videóidhoz és performanszaidhoz tárgyakat is használsz, illetve hozol létre. Mit szimbolizálnak a különféle anyagokból készült, feliratokkal ellátott téglák az installációidban? 
A téglák 2012-ben jelentek meg először egy videómban, ahol falat építettem belőlük, majd a megmaradt téglákat évek múlva újra elővettem, és szavakat írtam rájuk. Később a genfi kiállításom rendezése során találkoztam egy építésszel, aki sokat beszélt a téglák anyagi tulajdonságáról –  az elméleti tudása nagyon inspirálóan hatott rám. Addig a pontig alig voltak tárgyi jellegű munkáim, és a téglákkal az lett a célom, hogy valós térbe is kiterjedjen az az üzenet, amiről a virtuális munkák szólnak. A téglák mindegyikébe szavakat véstem (pl. anxiety – szorongás, balanced – kiegyensúlyozott, care – törődés, desire – vágy), attól függően, hogy melyik projekt részei, és az identitás építését, az anyagokra visszaható különböző személyiségjegyeket, ismétlődő mintákat, valamint motivációs gyakorlatokat jelölnek. Olyan társadalmi konstrukciókat is szimbolizálnak, amelyeket érdemesebb lenne lebontani vagy újraépíteni. Ahhoz, hogy a téglákat különböző anyagokból (márvány, beton, fa, kerámia, gyanta stb.) elő tudjam állítani, sokféle szakemberrel kell együtt dolgoznom, ami nagyon izgalmas folyamat. 
Legfrissebb munkáidban a gyógyulás és az öngyógyítás témakörét járod körül. Hogyan tudsz kapcsolódni a témához, és miért tartod fontosnak?
Szeretném kevésbé ismert kultúrák gyógyító praktikáit és különböző rituáléit megismerni és látni, hogy van-e lehetőség ezek integrálására a mostani életünkbe. Olyan egyszerű gyakorlatokat szeretnék összegyűjteni és megmutatni, amik segítenek emlékezni rá, hogy van hatalmunk az életünk felett és képesek vagyunk a körülöttünk lévő helyzeteken változtatni törődéssel és odafigyeléssel. Ezeket a gyakorlatokat a pszichológia, vallás, filozófia és antropológia területein kutatom, de virtuális közösségeket is feltérképezek. Úgy gondolom, hogy ha művészeti kontextusban is gyakrabban találkozunk ezekkel a témákkal, könnyebben átalakulhat az a rossz beidegződés, miszerint mindenkinek egyedül kell megküzdenie a saját problémáival. Szerintem mindannyiunk életében van valaki, aki mentális vagy fizikai betegségben szenved és törődésre vagy motivációra vágyik. Az én érdeklődésemet ezen a területen anyukám betegsége ébresztette fel. Jelenleg kísérleti jógaórát, online performanszt szervezünk a témához kapcsolódóan egy Zoom-on közvetített nyilvános Facebook-esemény alkalmával.
Tavaly te nyerted az ACAX – Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat, de az ezzel járó három hónapos New York-i rezidenciaprogram a járványhelyzet miatt az idei évre tolódott. Mesélnél a munkatervedről, illetve arról, hogy mivel tervezed majd tölteni ezt a néhány hónapot?
New Yorkban az öngyógyítás témáját a natív törzsi kultúrák rituáléit bemutató művészeti projektek kutatásával szeretném bővíteni. Olyan amerikai alkotók érdekelnek, akik kortárs perspektívából, technikai médiumokon keresztül, performatív munkákkal próbálják hagyományaikat és kulturális örökségüket integrálni a művészeti párbeszédbe. Különösen fontosak ezek közül azok, amelyek bizonyos traumákat is feldolgoznak. Egyre több, a témához kapcsolódó alkotással találkozom, és érdekel, hogy az erre a területre specializálódó szakemberek milyen munkafolyamat során vonják be a művészeket. Ez most erős tendencia, egyfajta dekolonializációs folyamat nagyon sok intézmény részéről. A rezidenciaprogram kapcsolatok építésére is szolgál, és már el is kezdődött a fogadó intézménnyel a közös munka, felkészülés. Jó lenne, ha a networking mellett egy összetettebb projektet vagy kiállítást is sikerülne majd megvalósítanom.

1%

Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt más támogatásra nem igen számíthatunk, ezért most kiemelkedően fontos közösségünk fenntartása érdekében az Önök támogatása. Megtisztelő felajánlásaikat előre is köszönjük! 🙂
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesülete
Adószám: 19550297-1-03